Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

VALMENNUKSET

 

Life Coaching - ratkaisukeskeinen valmennus 

Ratkaisukeskeinen valmennus on ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävää elämäntaidon valmennusta. Se on toimintamuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Sitä voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching). Valmennus auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vahvistamaan voimavaroja niin että tavoitteet saavutetaan.

Valmennusta voidaan hyödyntää mm. itsetunnon vahvistamiseen, ihmissuhteiden kehittämiseen, ajanhallinnan kehittämiseen, työtyytyväisyyden lisäämiseen, unelmien selkeyttämiseen, vuorovaikutustaitojen kohentamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Valmennuksen avulla voidaan opetella rentoutumisen keinoja, päästämään irti menneestä ja haitallisista uskomuksista sekä löytämään mielenrauhaa elämään.

Valmennus on aina asiakaslähtöistä. Valmentaja ei neuvo eikä arvostele, vaan auttaa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettavaa oivaltamaan olennaisen ja löytämään tarvittavat ratkaisut itse. Valmennukseen voi kuulua erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten roolinvaihtotehtäviä, visuaalisia harjoituksia, rentoutumisharjoituksia, luovia harjoituksia kuten kirjoitustehtäviä sekä erilaisia kartoituksia ja analyysejä.

Life Coaching/yksilövalmennus lähi- tai etätapaamisina

Kesto 60 min.  35 € (opiskelijahinta)

 

Parisuhdevalmennus

Parisuhde on yksi elämän tärkeimmistä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, ja sen äärelle olisi hyvä pysähtyä aika ajoin. Silloin kun parisuhde voi hyvin, se lisää hyvinvointia ja voimavaroja muillekin elämän osa-alueille. Silloin kun parisuhde taas voi huonosti, se vie energiaa ja jumittaa elämää kokonaisvaltaisesti.

Onnellinen parisuhde on kaikille mahdollinen, mutta harvemmin onnekas sattuma. Hyvä parisuhde vaatii ymmärrystä, niin parisuhteen perusteita kuin toisen ihmisen erilaisuutta kohtaan sekä tietysti tietoisia tekoja suhteen hyvinvoinnin eteen.

Parisuhdevalmennus on tarkoitettu pareille, jotka haluavat panostaa onnellisen parisuhteen ylläpitoon ja kohdata mahdollisia haasteita positiivisessa hengessä. Monesti arjen kiireet vaikuttavat siihen, että parisuhteen hoitaminen jää taka-alalle. 

Valmennuksessa käydään läpi keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat parisuhteen hyvinvointiin: miten historiamme, persoonallisuutemme, vuorovaikutustyylimme, temperamenttimme ja itsetuntemuksemme siihen vaikuttavat. Nämä samat tekijät auttavat ymmärtämään toisia ihmisiä myös muissa ihmissuhteissa, työssä ja asiakassuhteissa.

Valmennuksessa tarkastellaan parisuhdetta ja oivalletaan sen vahvuudet sekä kasvun paikat. Mikä toimii hyvin? Missä voisin/voisimme kehittyä? Mikä osa-alue vaatii erityistä huolenpitoa?

Valmennuksessa on lempeä ja positiivinen ote.  Valmennuksen aikana käydään keskustellen läpi parisuhteen osa-alueita painottaen voimavaroja ja vahvuuksia. Lisäksi määritellään mahdolliset haasteet, joihin pari toivoo muutosta. 

Valmennuksessa etsimme yhdessä keinoja rakentavaan vuorovaikutukseen, vastauksia suhteenne mahdollisiin solmukohtiin ja pyrimme löytämään keinoja suhteenne kehittämiseen ja keskinäisen kunnioituksen vahvistamiseen. Valmennuksessa tarkastellaan suhteen toimivuuden kannalta olennaisia asioita avoimesti ja molempia osapuolia arvostavalla tavalla. Keskustellaan siitä mikä parisuhteessa toimii, mikä tuottaa rakkautta ja välittämistä, mikä ilahduttaa ja antaa energiaa. Erilaisten harjoitusten avulla saatte toimivia keinoja, kuinka voitte kehittää parisuhdettanne ja yhteenkuuluvuuttanne. Saatte iloa, inspiraatiota ja innostusta hoitaa suhdettanne. Valmennustapaamiseen voitte tulla joko yksin tai yhdessä. 

Parisuhdevalmennus lähi- tai etätapaamisina

Kesto 60 min.  35 € (opiskelijahinta)

 

Rentoutusohjaus

Rentoutusohjauksen tavoitteena on oppia keinoja kehon ja mielen tasapainottumiseen sekä löytämään itsestä voimavaroja hektisen elämän vastapainoksi. Rentoutuminen purkaa stressiä ja vähentää kuormitusta,  poistaa kehosta lihasjännitystä, laskee sydämen sykettä ja verenpainetta, parantaa unen laatua sekä tasapainottaa elimistön toimintoja. Ohjauksen aikana syvennymme kokonaisvaltaisen rentoutumisen saloihin ja opetellaan erilaisten harjoitusten kautta kokonaisvaltaista mielen rauhoittamista.

Et tarvitse ohjaukseen tullessasi ennakkotietoja tai – taitoja meditaatiosta, mindfulnessista tai hengitysharjoituksista. Opit erilaisia rentoutumisen menetelmiä, joita voit helposti hyödyntää omassa arjessasi. Harjoituksien jälkeen olosi on levollinen, virkistynyt ja uudistunut. Rentoutusohjaus sopii sinulle, joka kaipaat työkaluja rentoutumiseen ja rauhoittumiseen, stressinhallintaan, unenlaadun parantamiseen, hengityksesi huomioimiseen, itsesi kuunteluun ja uusien voimavarojen löytämiseen.

Ohjauskerta voi sisältää:

- meditaatioharjoituksia

- mielikuvaharjoituksia

- lempeitä hyvän olon liikeharjoitteita

- rauhoittavia hengitysharjoituksia

- läsnäoloharjoituksia

- ohjattuja syvärentoutusharjoituksia

- positiivisen ajattelun harjoituksia

Rentoutusohjaus sisältää alkukeskustelun, jonka aikana käydään läpi asioita, joihin asiakas haluaa rentoutuksessa keskittyä sekä erilaisten vahvistavien ja myönteisten mielikuvien avulla toteutetun yksilöllisen ohjatun rentoutuksen. 

Rentoutus- ja stressinhallintaohjaus lähi- tai etätapaamisina

Kesto 45-60 min. 49 €